top of page

O cronologie a muzeelor de artă din Romania (1790 -2016) /A timeline of the art museums in Romania (1790 -2016)

RO

1790

- Devine accesibilă publicului colecţia Baronului Samuel von Brukenthal, la Sibiu.

1817

- Este fondat Muzeul Brukenthal

1834

- Este fondat primul muzeu din Bucureşti, Muzeul Naţional, care va deveni în 1864 Muzeul de Istorie Naturală şi Antichităţi, în localul Şcoalei Naţionale Sf Sava. În 1969 Muzeul Naţional de Istorie al României se va muta în palatul Poştei Centrale

- Colecţiile de istorie naturală din cadrul Muzeului de Antichităţi sunt expuse în spaţiile muzeului, de la Colegiul Sf Sava. Aceste colecţii vor forma nucleul viitorului muzeu de istorie naturală, care din 1908 este găzduit în sediul construit prin eforturile lui Grigore Antipa. În 1937 muzeul se va redenumi Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa

1842

- Se pun bazele colecţiei Academiei din Iaşi, prin achiziţionarea de mulaje şi copii destinate studiului

1845

- Este tiparită prima revistă romană studenţească „Diorile pentru minte şi inimă”, înfiinţată la Cluj de Al Papiu Ilarian, care va redacta şi „Tezaurul de monumente istorice pentru România”

1860

- Este fondat Muzeul de Artă din Iaşi, devenit din 1865 Pinacoteca Naţională din Iaşi

1864

- Cuza emite un decret pentru aprobarea Regulamentului pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti. Ia fiinţă Muzeul Naţional de Antichităţi (nucleul său fiind alcătuit cu trei decenii mai devreme, de către Domnitorul Ghica şi fratele său Banul Ghica)

- Este inaugurată Pinacoteca Statului

- Ia fiinţă Şcoala de Arte din Bucureşti

- Dimitrie Pappasoglu organizează în Bucureşti un mic muzeu de etnografie într-un pavilion al casei sale, colecţii ce vor sta la baza colecţiilor viitioare ale MŢR

1867

- Este consemnată existenţa unei colecţii importante de antichităţi în cadrul Muzeului Seminarului din Cernăuţi

1869

- Este înfiinţat la Giurgiu Gimnaziul, dotat încă de la înfiinţarea sa cu muzeu şi bibliotecă

1872

- Se înfiinţează, la Timişoara, Societatea de Istorie şi Arheologie, care va strânge obiectele ce vor consitui colecţiile Muzeului Banatului

1874

- Se înfiinţează, în vederea protejarii patrimoniului national, Comisiunea monumentelor publice

1875

- Este înfiinţat muzeul Seminarului din Sibiu

1880

- Ia fiinţă Muzeul din Sfântu Gheorghe, care exista de fapt ca mică colecţie, la Imeni, încă din 1875

- Îşi începe activitatea la Societatea de istorie şi arheologie a comitatului

Hunedoara, şi este fondat Muzeul din Deva

1881 

- Se înfiinţează muzeul de la Prepandia de la Gherla

- Se înfiinţează Muzeul Brăilei prin decret regal

1892

- Comisiunea Monumentelor Istorice pune în aplicare „Proiectul de lege pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice. În 1963 se va adăuga acestei legi şi „Regulamentul de aplicaţiune” Comisia monumentelor va fi desfiinţată în 1977 în vederea efectuarii fara nici un impediment, chiar şi formal, al demolărilor masive de clădiri şi biserici de importanţă istorică, este reînfiinţată în 1990.

1897

- Este înfiinţat Muzeul Gorjului, de catre Al. Ştefulescu, Iuliu Moisil, Al. Daconovici şi Rola Pietraski. Dimitrie Onciul scria despre acest muzeu în 1901 “Când în fiecare judeţ se va cultiva iubirea pentru trecutul Ţării şi al neamului ca în capitala Gorjului, atunci numai, vom avea şcoale de adevărat patriotism”, iar Nicolae Iorga scrie în 1911 despre muzeu: “Pe urma stăruinţei lui (Ştefulescu) şi a ciudatului pribeag polon Rola Pietraski, şi ajutaţi şi de profesorul Iuliu Moisil, Gorjul singur dintre toate judeţele Ţării îşi are muzeul – ştiut ori neştiut de cârmuirile ce trec”.

- La Iaşi, Teohari Antonescu începe crearea pe langa Universitatea din Iaşi a unui nucleu muzeal cu artefactele, obiectele, statuile şi replicile de ghips ale caterei de arheolgie şi antichităţi, nucleu ce va duce la înfiinţarea în 1913 a Muzeului de Antichităţi din Iaşi

1904

-Este înfiinţat Muzeul Theodor Aman

1905

- Este înfiinţat Muzeul Asociaţiunii ASTRA la Sibiu

- Este înfiinţat Muzeul din Lugoj

- Înfiintarea la Bucureşti a primei turnătorii în bronz pentru artişti, de catre V.Răscanu şi Fr. Storck, care execută lucrări pentru expoziţia jubiliară din 1906

1906

- Se înfiinţează, dupa nenumărate decizii neduse la îndeplinire – primele initiaţive apartinând, succesiv, mai multor miniştri ai culturii: Titu Maiorescu la 1875, C. Arion la 1900, Spiru Haret la 1901[1] 1903 şi 1905 - „Muzeul etnografic, de arta naţională, artă decorativă şi industrială”, care imediat însă se reintitulează Muzeul de etnografie şi artă naţională, sub conducerea lui Alexandru Tzigara Samurcaş, în aripa stângă a fostei monetării. Colecţiile iniţiale au fost puţine, achiziţionându-se începând cu 1901 prin Ipolit Strâmbulescu, şi continuând anual campania de achiziţii. Ulterior de abia se vor prelua colecţii private deja constituite. În 1909 existau deja 4330 de obiecte. În 1951 se redeschise – fiind închis în timpul războiului, sub numele de Muzeul Naţional al Artei Populare. În 1953 este relocat şi reorganizat sub numele de Muzeul Artei Populare, apoi este comasat în 1978 cu Muzeul Satului. În 1990 este reînfiinţat, şi se întoarce în sediul său iniţial sub numele de Muzeul Ţăranului Român

- Este înfiinţat Muzeul privat de artă populară Nicolae Minovici, în vila Minovici construită în acest scop. Nicolae Minovici a înfiinţat în acelaşi an Societatea Salvarea, şi primul spital de urgenţă din România  în 1937.

- Are loc Expoziţia Naţională din parcul Carol, în cadrul căreia funcţionează mai multe expoziţii printre care şi cea militară

- Ion Kalinderu, colecţionar pasionat, amenajează în Muzeul Kalinderu, colecţie  de artă şi spatiu expoziţional. În 1914, muzeul trece, prin donaţie, cu tot cu clădire în gestiunea statului. în 1944 el se inchide din cauza bombardamentelor, colectia trcandin gestiunea Muzeului de Arta şi Arheologie. Din 2005 guvernul Romaniei hoŢaraste reinfiintarea Muzeului Ion şi Nicolai Kalinderu

1908

- Este înfiinţat Muzeul de Artă din Craiova, fondat pe baza colecţiilor Pinacotecii Aman

1910

- Se deschide Muzeul Simu, gândit de fondatorul său Anastasie Simu ca în primul rând un centru de studii şi educaţie, pentru artişti şi publicul general. Muzeul este intens popularizat, organizează vizite ale elevilor şi studenţilor şi acordă premii artiştilor începători

1921

- Se redeschide Pinacoteca din Bucureşti, cu greu, cu foarte puţine lucrări, şi funcţionează aproape uitată, în condiţii precare (aproape fără pază).

- Este înfiinţată, prin legea 4347/1921 Casa Culturii Poporului, „Institut naţional, pentru educatia şi cultura maselor populare”

- Ia fiinţă Muzeul Bucureştilor – Muzeul Municipal Bucureşti, care se deschide de abia în 1931. În 1947 muzeul se va muta în Palatul Şuţu

- Din initiaţiva unor artişti, având în fruntea lor pe Arthur Verona, Camil Ressu şi Ion Theodorescu Sion, ia fiinţă din Bucureşti (S.A.F). Datorită prestigiului de care se bucura în lumea artelor, Camil Ressu este ales preşedinte al primului sindicat al artiştilor plastici, însă numai după doi ani, nemulţumit şi jignit de atitudinea cercurilor oficiale, îşi va da demisia.
”Cu toate scăderile sale, S.A.F a fost prima expresie autoritară a conştiintei de breaslă a artiştilor români”. –

1924 

- Prima participare a României la Bienala de la Veneţia

- Se reia organizarea Salonului Oficial de artă Bucureşteam, după o întrerupere de de opt ani. Se decide permanentizarea sa.

1946

- Se înfiinţează ICOM - The International Council of Museums, la initiativa lui Chauncey J. Hamlin, presedinte al Board-ului Muzeului de Stiinte din Buffalo,Statele Unite. El va fi Presedinte ICOM pana în 1953.

- Se estimează ca muzeele romanesti sunt în număr de aproximativ 70

1947

- Este înfiinţat Muzeul K. H. Zambaccian

1948

- Este înfiinţat Muzeul Naţional de Artă, prin comasarea colecţiilor Muzeului Comisiunii Monumentelor, a Muzeului de Artă Religioasă, a Muzeelor Ion Kalinderu, Al. Saint-Georges, Toma Stelian, şi multe alte obiecte preluate de stat în urma naţionalizărilor, inclusiv din colecţia regală.

1949

– este înfiinţat Muzeul Deltei Dunarii, la Tulcea

1950

- Se deschide Galeria Naţională din cadrul Muzeului Naţional de Artă, care îşi inaugurează sediul de la Palatul Regal

– Guvernul Petru Groza formează Comitetul pentru Artă, avand presedintele pe Eduard Mezincescu, Comitetul pentru Arta îşi va schimba numele în 1965 în Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, moment în care preia şi toate atribuţiile Ministerul Culturii.

- Ministerul Artelor dă în grija S.A.F. mijloacele pentru întreţinerea şi organizarea unor ateliere colective de artă plastică, în imobile care au necesitat mari reparaţii, unele dintre ele naţionalizate abuziv. S.A.F. se dizolvă şi întregul său patrimoniu trece în gestiunea Uniunii Artiştilor Plastici din R.P.R., aceasta fiind recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică.

1951

– Statul român refuză donaţia lui Constantin Brâncuşi, care oferise României atelierul cu toată opera sa

- Familia Storck donează Bucureştiului colecţia în vederea înfiinţării Muzeului Storck

- Este fondat Muzeul memorial G. M.Tăttărescu, în Bucureşti

1952

- În cadrul Muzeului RPR este înfiinţat primul atelier din ţară pentru restaurarea picturii în ulei

1954

- Este înființat Muzeul Orășenesc Lipova.  

– Se lansează Revista ARTA

1955

- Se deschide la Câmpina Muzeul memorial Nicolae Grigorescu

 

1956

- Este înfiinţat Muzeul de Artă Moderna şi Contemporana din Galaţi, redeschis oficial – reorganizat în anul 1967

- Este fondat Muzeul Corneliu Medrea, la Bucureşti

- Se înființează la Pitești, în cadrul Muzeului Județean Arges, Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”

1957

– Se deschide Expoziţia de Artă Veche Românească în cadrul Muzeului Naţional de Artă. Este înfiinţată o secţie pentru programele educative în cadrul muzeului, şi devine practică curentă organizarea de cursuri şi ghidaje adresate diferitelor categorii de public, în funcţie de vârste şi preocupări

- Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia devine muzeu

- Este înființat Muzeul de Artă Bacău

1958

– România devine membră ICOM

1961

– Este deschis Muzeul de Artă din Constanţa

1962

  • În cadrul Complexului Muzeal Iulian Antonescu din Bacău se deschid Galeriile Alfa. În acest sediu Muzeul de artă organizează expoziţii temporare cu lucrări din patrimoniul muzeului său

1964

- Apare primul număr din Revista Muzeelor

- Este înfiinţat Muzeul de Artă din Calafat

1971

- Este înfiinţat Muzeul Theodor Pallady, la Bucureşti

- Este dedicat artei naive, la Piteşti, un muzeu, care în prezent funcţionează sub denumirea de Galeria de Artă Naivă a muzeului Judeţean Argeş

1975

- Se estimeaza ca nr muzelor este de circa 350 plus muzeele şcolare şi sătesti, care sunt cand numerate ca fiind peste trei mii, cand sunt estimate la în jur de 400

1978

- Este înfiinţat actualul CIMEC

- Este inaugurat ca secţie a Muzeului de Artă al R.S.R., Muzeul Colecţiilor de Artă al României

1981

În cadrul Muzeului Județean Botoșani se deschid Galeriile de Artă Ștefan Luchian

1984

- Este înfiinţat Muzeul de Artă din Târgu Jiu

- Se deschide Muzeul de Artă Arad

1986

  • În cadrul Muzeului Brăilei Carol I, înființat în 1986 se deschide în 2001 Centrul de Cultură Nicăpetre

1991

- Este înfiinţat Muzeul Naţional Cotroceni

1992

  • Se deschide publicului Colecţia de Artă Ligia şi Pompiliu Macovei la Bucureşti

1995

  • Se deschide la Sângeorz Băi Muzeul de Artă Comparată.

Este înființat Muzeul Național de Artă Contemporană

2003

  • Este înființat Muzeul Vasile Grigore în București

 

2010

  • Începe să reapară revista Arta

 

[1] Raport adresat Regelui asupra activitatei Ministerului instructiunii publice şi cultelor, de Spiru C. Haret, Buc. 1903 p.286, apud Tzigara Samurcas, Muzeul Neamului Romanesc, Bucuresti 1909

[2] www.uap.ro/istoric/

EN

 

Selective timeline: Mălina Ionescu

1790 – The collection of Baron Samuel von Brukenthal, in Sibiu, opens for public visitation.

1817 – Founding of The Brukenthal Museum in Sibiu.

1834 – Founding of the first museum in Bucharest, The National Museum, which will become in 1864 The Museum of Natural History and Antiquities, in the venue of the National Saint Sava School. In 1969 The National Museum of History will be relocated in the Central Postal Palace. – The natural history collections from the Museum of Antiquities, exhibited in the spaces from Saint Sava School, will later form the base of the future Museum of Natural History, which in 1908 opened a new venue due to the scientist Grigore Antipa, whose name the museum bears since 1937.

1842 – The collection of The Academy of Iași is established and the first gypsum models and copies of sculptures are imported

1845 – Printing of the first Romanian student publication ”Breaking dawn for the mind and heart”, founded in Cluj by Al. Papiu Ilarian, who will later edit ”A thesaurus of Romanian historical monuments”.

1860 – Founding of the Art Museum in Iași, since 1865 the National Pinacotheca of Iași.

1864 – A.I.Cuza decrees Founding of The National Museum of Antiquities in Bucharest, whose core collection has been formed three decades before, by order of ruler Ghica and his brother. – The State Pinacotheca opens. – The Art School in Bucharest is founded. – Dimitrie Pappasoglu organizes in Bucharest a small ethnographic museum in a pavilion of his house, collections which will later form the nucleus of the future Museum of The Romanian Peasant.

1867 – The mentioning of an important antiquities collection in the museum of the Seminary in Cernăuți.

1869 – In Giurgiu the Gymnasium is founded, complete since its opening with a museum and a library.

1872 – Founding, in Timișoara, of the Society for History and Archaeology, which will collect the objects to form the patrimony of the future Museum of the Banat Region.

1874 – The formation, for the protection of the national patrimony, of the Committee for Historical Monuments.

1875 – Founding of the Museum belonging to the Seminary in Sibiu.

1880 – Founding of The Museum in Sfântu Gheorghe, already a small collection at Imeni, mentioned as early as 1875. – The Society for history and archaeology of Hunedoara Region is formed, and the Museum in Deva is founded

1881 – Founding of the Gherla School of Pedagogy Museum. – Founding of The Museum in Brăila, by royal decree

1892 – The Committee for Historical Monuments begins the application of the ”law for the conservation and restoration of public monuments”. In 1963 the ”regulations” are added to the law. The Committee shall be dissolved in 1977, to allow the massive demolition, without even a formal impediment, of churches and historical buildings. It will be reinstated in 1990.

1896 – The opening in Baia Mare of the Regional Art Museum ”The Baia Mare Art Centre”.

1897 – Founding of the Museum of the Gorj Region, by Al. Ştefulescu, Iuliu Moisil, Al. Daconovici şi Rola Pietraski. Dimitrie Onciul wrote about this museum in 1901 ”when each county shall cultivate its love for the past, only then we shall have true schools of patriotism”, and Nicolae Iorga wrote in 1911 ”Gorj alone, in all the counties, has its own museum, known or unknown by to the rulers who come and go”. – In Iași, Teohari Antonescu begins the creation, as a department of the University of Iași, of a museum nucleus with the artifacts, objects, statues and gypsum replicas belonging to the Department of Archaeology and Antiquities, later to form the Iași Museum of Antiquities.

1904 – Founding of the Theodor Aman Museum.

1905 – Founding of the ASTRA Association in Sibiu. – Founding of the Museum in Lugoj. – The opening in Bucharest of the first bronze casting workshop for artists, by V. Răscanu şi Fr. Storck, where the artworks for the grand Jubilee Exhibition of 1906.

1906 – Founding, after countless decisions of no effect, of the Museum of Ethnography and National Art: the first initiatives belonged, successively, to several Ministers for Culture: Titu Maiorescu in 1875, C. Arion in 1900, Spiru Haret in 1901, 1903 and 1905. ”The Museum of ethnography, national art, decorative and industrial arts” is founded, to be immediately re-entitled the Museum of Ethnography and National Art under the leadership of Alexandru Tzigara Samurcaș, in the left wing of the former mint. The initial collections were scarce. Annual acquisitions were made starting with 1901 by Ipolit Strâmbulescu. Later on private collections were included as such, and in 1909 the collection comprised of 4330 objects. In 1951 the museum reopens – it had been closed during the war – under the name of The National Museum of Ethnographic Art. In 1953, it is relocated and reorganized under the name The Museum of Ethnographic Art, and in 1978 is merged with The Village Museum. In 1990, it is re-established and it returns to its initial venue, as the Museum of the Romanian Peasant. – Founding of the private ethnographic art museum „Nicolae Minovici”, in the Minovici villa, built for this purpose. Nicolae Minovici established, the same year, The Ambulance Service, and later in 1937 the first Emergency Hospital in Romania. – The organization of the grand Jubilee Exhibition in the Carol Park, hosting many exhibitions, including a military one. – Ion Kalinderu, passionate collector, opens in the Kalinderu Museum an art collection and an exhibition space. In 1914 the museum in its entirety is donated to the state. In 1944 it is closed due to the bombardments, the collection is transferred to the Art and Archaeology Museum. Since 2005, the Romanian Government decides the reopening of the „Ion şi Nicolai Kalinderu” Museum.

1908 – Founding of The Art Museum in Craiova, based on the Aman Pinacotheca.

1910 – The opening of The Simu Museum, established by its founder, Anastasie Simu, primarily as a center for study and education, for artists and public, and the museum is intensely advertised, it organizes tours for students and awards scholarships for emerging artists.

1913 – The Law for the conservation of public monuments replaces the former law passed in 1892. – Founding of the Museum of Antiquities, in Iași. – Founding in Târgu Mureș, of the Mureș County Museum, an art museum based on the former Pinacotheca, in the Palace of Culture.

1921 – The reopening of the Pinacotheca in Bucharest. – Founding, by law 4347/1921, of The House of Culture, ”a national institution for the education and culture of the people”. – Founding of The Museum of Bucharest City – The Municipal Museum, to be opened later, in 1931. In 1947, the museum shall be relocated in the Suțu Palace. – Founding, following the initiative of a group of artists led by Arthur Verona, Camil Ressu şi Ion Theodorescu Sion, of the Syndicate of the Arts in Bucharest (SAF). Due to his position in the community, Camil Ressu is voted president but after only two years, offended by the attitude of the officials, he resigns. Radu Ionescu claimed that ”With all its deficiencies, SAF has been the first authoritative expression of the identity of the Romanian artists”.

1924 – The first Romanian participation to the Venice Biennale. – The Official Art Salon of Bucharest is organized again after an 8 year hiatus, and it is decided that it shall be an annual exhibition.

1931 – Founding of the Art Pinacotheca in Ploiești.

1937 – Founding in Târgoviște of the museum nucleus to later form, in 1944, the local Regional Museum.

1939 – Founding of the Pinacotheca of Chișinău, later to become The Art Museum of Moldova. Evacuated during the war, it reopened in 1944.

1946 – Founding of ICOM - The International Council of Museums, following the initiative of Chauncey J. Hamlin, president of Buffalo Museum of Science Board. He will be president of ICOM until 1953. – The museums of Romania are estimated to be approximately 70.

1947 – Founding of The K.H. Zambaccian Museum.

1948 – Founding of The National Art Museum of the Popular Republic of Romania, by the merging of the Museum of The Museum Committee, the Museum of Religious Art, the Museums Ion Kalinderu, Al. Saint-Georges, Toma Stelian, and many other collections nationalized by the state, including the Royal collections.

1949 – Founding of the Museum of the Danube Delta, in Tulcea.

1950 – The opening of the National Gallery section of the National Art Museum, which opens its new venue in the former Royal palace. – The Petru Groza Government establishes the Committee for the Arts, with Eduard Mezincescu as president. The Committee for the Arts will be re-named in 1965 the State Committee for Culture and Art, moment in which it took over all the attributions of the Ministry for Culture. – The Ministry of Arts gives to the SAF the funds for the organization and administration of collective artist studios, in several buildings, several of them abusively nationalized or in dire need of repair works. SAF dissolves, to become the Artists Union of the P.R.R., (UAP) and it transfers its entire patrimony to the newly formed and publicly recognized entity. The artworks in the UAP fund (paintings, sculptures, costumes, photography, etc.) gradually collected since its initial founding are not currently exhibited. They are stored in the warehouses of the UAP Production Center. – Founding of the (today) Bistrița-Năsăud Museum Group.

1951 – The Romanian state refuses the Brâncuși donation. The sculptor had offered to donate his workshop complete with his entire body of work. – Founding of the Art Museum in Cluj-Napoca. – The Storck family donated to the city of Bucharest their entire collection, for the formation of the Storck Museum. – Founding in Zalău, county of Sălaj, of The County History and Art Museum. The Art Gallery Ioan Sima is reorganized in 1971 and reopened in 1981. – Founding of the memorial G.M. Tăttărăscu Museum, in Bucharest.

1953 – Founding of the Peleș Palace Museum, in Sinaia, Prahova County. – Within the National Art Museum of the P.R.R., the first laboratory for oil painting conservation is established.

1954 - The Fine Arts Magazine is established, later renamed Arta, currently the ARTA Magazine – Founding of the City Museum of Lipova. – The Art Museum in Craiova is reorganized.

1955 – The Memorial Ion Grigorescu Museum is founded in Câmpina.

1956 – Founding of the Modern and Contemporary Art Museum in Galați, officially reopened and reorganized in 1967, today the Museum of Visual Art. – The opening of the Nagy Imre Art Gallery, section of the County Museum of Mureș. - Founding of The Corneliu Medrea Museum, in Bucharest. – Founding in Pitești, as a section of the Argeș County Museum, of the Art Gallery Rudolf Schweitzer-Cumpănă.

1957 – The opening of the Old Romanian Art Gallery, section of the National Art Museum. An educational department is also founded, and the museum begins to organize classes and guided tours adapted to different categories of public. – The Brâncoveanu Palace in Mogoșoaia becomes a museum. – Founding of The Art Museum in Bacău. – The opening in Roman, section of the Neamț Museum Group, of The Art Museum in Roman. – Founding of The National Museum of the Romanian Literatute, a museum with an important art collection.

1958 – Romania becomes a member of ICOM.

1961 – The opening of the Art Museum in Constanța. – The opening of The Limanu Art Collection, Constanța County. – The opening of The Dinu and Sevasta Vintilă Art Museum in Topalu section of the Art Museum of Constanța.

1962 – The opening of the art galleries Alfa, section of the Museum Group Iulian Antonescu, in Bacău. In this venue, the Art Museum organizes temporary exhibitions with artworks in its collection.

1964 – The publication of the first issue of The Museum Magazine. – Founding of the Calafat Art Museum. – The opening of the Lucian Grigorescu Art Museum in Madgidia, Constanța County. – The formation, from the former Comitee for the Arts, of the State Comitee for Culture and Art, which will function in this form until 1971, when it will become the Socialist Council for Culture and Education. – In Piatra Neamț the Art Museum is founded, as a section of the Neamț County Museum Group, reorganized in 1980.

1966 – Founding of the art department of the Museum of the Bucovina Region, in Suceava.

1967 – The Art Museum in Galați, formed in 1956 around the nucleus of the museum founded in 1939, becomes a Contemporary Art Museum, the first of its kind in Romania. – The International Colloquium Constantin Brâncuși takes place in Bucharest.

1968 – Founding, by State Committee for Culture and Art decree 450/22.04.1968 of the National Office for Documentation and Art Exhibitions, in the venue from Calea Victoriei nr.11. The Office receives several spaces, including the Dalles Hall. Later, in 2001, the Office will form the nucleus of MNAC – The opening of the Art Gallery Stelea, section of the Regional Museum in Târgoviște. – Founding of the Ion Jalea Museum of Sculpture, in Constanța. – The Cornoiu Mansion is opened for visitation. – Founding of The Art Museum Casa Simian, in Râmnicu Vâlcea, section of the Aureian Sacerdoteanu Vâlcea County Museum. – The Bălcescu Mansion becomes a memorial museum, the building being donated to the state as early as 1947.

1969 – Founding of the Old Court Museum, in Bucharest. – Founding of the Curtea de Argeș City Museum.- Founding of the Art Museum in Satu Mare, section of the Satu Mare County Museum.

1970 – The opening of the Alexandru Balintescu Art Collection, section of the Vâlcea County Museum, in Costești. – The Artists Union initiates a series of summer workshops for sculpture (Măgura Buzău, Arcuş, Galaţi etc.) or monumental ceramics (Medgidia). The Măgura workshop had 16 editions, each edition hosting 16 sculptors. The 226 monumental sculptures are a unique national patrimony.

1971 – Founding of the Theodor Pallady Museum, in Bucharest. – Founding of a museum dedicated to naïve art, in Pitești, currently called The Naïve Art Gallery of the Argeș County Museum. – The opening of the Old Court Museum Group in Potlogi.

1972 – Founding of the Art Museum in Tulcea, section of the Gavrilă Simion Ecological Research Institute. – The VIIth International Aesthetics Congress is held in Bucharest, occasion for which several major art exhibitions are organized, including ”25 Years of Romanian Art” at the National Art Museum, ”Wood and Tapestry”, at the Dalles Hall and ”Open Air Sculpture” at the Mogoșoaia Palace.

1973 – Founding, as an institution affiliated to the Ministry of Culture, of the Center for Professional Cultural Formation, which will become (still is) the only authority granting right to practice certificates for conservers, museographers, etc.

1974 – Founding of Ion Irimescu Art Museum, Fălticeni.

1975 – The number of Romanian museums is estimated to around 350, plus all school and village museums estimated sometimes as over 3000 and at other times at around 400.

1978 – Founding of CIMEC – The National Institute of the Patrimony. – The opening, as a department of The National Art Museum of the S.R.R., of the Museum of Collections, in Bucharest. – The opening of the Gyárfás Jenó Art Gallery, section of the Székely National Museum, in Sfântu Gheorghe, Covasna County.

1981 – The opening of the Ștefan Luchian At Galleries, section of the Botoșani County Museum.

1984 – Founding of the Art Museum in Târgu Jiu. – Founding of the Art Museum in Arad.

1985– The opening of The ”Burgher House from the XVIII and XIX century” section of the Prahova County History Museum.

1986 – The opening, section of the Carol I Museum of Brăila, of the Nicăpetre Cultural Centre. – The opening, section of the Mureș County Museum, of the Ion Vlasiu Art Gallery.

1990 – Founding of the Art Museum in Drobeta-Turnu Severin, section of the Porțile de Fier Regional Museum. – The opening, in Periș, of the Scroviștea Palace Collection.

1991 – Founding of the National Museum of the Cotroceni Palace, in Buharest.

1992 – The opening, in Bucharest, of the Art Collection Ligia and Pompiliu Macovei. – The opening, in Bucharest, of the Memorial Museum Dimitrie and Aurelia Gheață.

1993 – Founding in Piatra Neamț of the Lascăr Viorel Art Gallery, section of the Neamț Museum Group.

1995 – Founding, in Sângeorz Băi, of the Comparative Art Museum.

1997 – The Opening of the Florean Museum, Baia Mare.

2000 – The opening in Mogoșoaia of the Brâncoveanu Palace Cultural Centre.

2001 – Founding of The National Contemporary Art Museum (MNAC) Bucharest. – Founding of the Vasile Grigore Museum, in Bucharest – Founding of the National Maps and Old Books Museum, in Bucharest. – Founding in Tarcău, Neamț, of the Iulia Hălăucescu Art Museum.

2005 – The Art Pinacotheca of Ploiești, founded in 1931, becomes the Ion Ionescu Quintus Art Museum of the Prahova County.

2006 – The art department of the Banat County Museum becomes an autonomous institution, The Art Museum Timișoara. – The opening of the Contemporary Art Gallery of the Brukenthal Museum in Sibiu. – The opening, in Cornu, Prahova, of the Map Museum, section of the Maps and Old Books Museum. – The reorganization, in Caracal, of the Art Gallery in the Museum of Romanați.

2009 – The collections of the Lucian Grigorescu Art Museum, founded in 1964 in Medgidia, are transferred to Constanța, due to the state of disrepair of its venue.

2010 – The ARTA Magazine starts to publish new issues, after a hiatus of almost 17 years. – The opening of the MAGMA Contemporary Art Space, in Sfântu Gheorghe, Covasna, as a department of the Székely National Museum.

2015 – Founding in Târgu Mureș of the Lucian Pop private collection. – Founding in Buharest of the private Museum of Recent Art.

2016 – The number of museums and cultural institutions closed due to the loss of venues is estimated at around 100. – The museum in Romania are estimated at around 800.

bottom of page